Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận cả cuộc họp báo của ông Lavrov mà tại đó ngoại trường Nga đã đưa ra một số tuyên bố về Ukraina.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin đã nói chuyện điện đàm với đồng nghiệp LB Nga Sergey Lavrov, thảo thuận các vấn đề then chốt về Donbass. Ông Klimkin viết thông báo trên Twitter.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Klimkin đánh giá rằng trong vấn đề bố trí phái bộ LLGGHB ở Donbass quan điểm của Kyiv và Moskva là còn rất khác nhau.

“Tôi vừa nói chuyện với ông Lavrov về việc phóng thích con tin và tù chính trị, đồng thời về thể thức có thể của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LLGGHB) cho lãnh thổ Donbass đang bi chiếm đóng. Quan điểm là rất xa vời, nhưng cần phải làm việc tiếp”, – ông Klimkin viết trên Twitter.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraina nhấn mạnh rằng ông đã thảo luận tình hình xung quanh Trung tâm điều phối kiểm soát ngừng bắn và kết quả của cuộc họp báo của ông Lavrov mà tại đó ông đã đưa ra một số tuyên bố về Ukraina, nói riêng là về việc Ukraina phải giải quyết vấn đề LLGGHB ở Donbass như thế nào.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề