Bộ giáo dục và khoa học Ukraina đã chuẩn bị công văn gửi các trường phổ thông, trong đó nói rằng việc giáo viên dạy thêm cho học sinh là sự vi phạm luật pháp và điều lệ trường học.

Người đứng đầu bộ giáo dục và khoa học Ukraina Lilia Hrynevych nói rằng, nếu như cha mẹ học sinh muốn cho con em mình học thêm thì họ cần phải ký hợp đồng với nhà trường. 

Giáo viên không thể thực hiện những bài giảng với học trò của mình và thông qua đó nhận tiền bồi dưỡng cá nhân vì làm như thế được gọi là “xung đột lợi ích”.

“Thỉnh thoảng giáo viên không làm việc đúng nghĩa trên lớp để trẻ tới học thêm tại các lớp dạy thêm. Điều này là một sự sỉ nhục”, – bộ trưởng giáo dục nói.

Bà Hrynevych nói thêm rằng, bộ đã chuẩn bị công văn về điều này, trong đó nói thực tế dạy thêm này là sự vi phạm. Công văn đã gửi tới các trường. Bà cũng cho biết các trường có thể tổ chức dạy thêm để thu tiền nhưng cần phải có các hợp đồng với từng phụ huynh.

Nhà trường mới hệ 12 năm sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề