Theo lời bộ trưởng, trước hết là tiến hành sát hạch tổng thể nhà nước về tiếng Ukraina, về môn toán hoặc là lịch sử (theo lựa chọn)

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, học sinh tất cả các trường và các trường dạy nghề, trung cấp đều phải thi sát hạch về tiếng Ukraina và hột trong hai bộ môn – toán hoặc lịch sử.

Bà Hrynevych đánh giá rằng, điều mới mẻ thứ hai đó là trong năm nay sẽ áp dụng sự thích ứng hợp lý quy trình chuyển điểm thi trắc nghiệm về tiếng Ukraina và văn học tới các trường có học sinh dân tộc thiểu số mà ngôn ngữ không thuộc hệ ngôn ngữ Slavian.

Bà lưu ý rằng, chẳng hạn trẻ em học bằng tiếng Hungary và Rumania khác nhiều với trẻ em thuộc dòng Slavian, họ học tiếng Ukraina rất khó khăn. Theo bà, gần đây những học sinh này ít có cơ hội nghiên cứu tiếng Ukraina và bây giờ cần phải chú ý điểm này.

“Vì vậy, đối với họ đã xác định ngưỡng thấp hơn, dưới mức bình thường, cái này sẽ cho họ cơ hội tham gia vào các cuộc thi tuyển chọn tại các trường đại học”, – bà bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời bà cho biết thêm rằng, bây giờ việc nghiên cứu tiếng Ukraina đã được tích cực hóa tại các trường như thế. Bà cũng thông báo vào năm 2021 giai đoạn quá độ tạm thời sẽ được hủy bỏ và sẽ áp dụng thi tiếng Ukraina hai cấp độ – cấp nền tảng thì tiếng Ukraina như là ngôn ngữ quốc gia, cấp khác đó là cấp chuyên sâu ngôn ngữ Ukraina.

TTX Unian đã đưa tin rằng, trong năm nay kỳ thi ttắc nghiệm BHO sẽ vào ngày 21 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6 với 355 ngàn học sinh. Nói chung học sinh năm nay sẽ trải qua trắc nghiệm BHO 11 môn.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề