Ngày 11-6, Bộ trưởng nội vụ Ucraina Yuri Lusenko đã thông báo với đại diện các phương tiện thông tin đại chúng về chỉ thị của ông đối với các cảnh sát giao thông GAI. Chỉ thị này nêu rõ cảnh sát giao thông “phải hoạt động tại các khu vực đường bộ nhìn thấy được đối với người tham gia giao thông”.

Theo tin từ phòng quan hệ công chúng Bộ nội vụ Ucraina trong lời phát biểu của mình ông Lusenko chỉ rõ, sau khi có sửa đổi các văn bản pháp lý hành chính theo hướng gia tăng trách nhiệm khi có vi phạm luật giao thông, tình hình giao thông có chuyển biến tích cực. Ví dụ, theo ông Lusenko, năm nay con số thiệt mạng trên đờng ít hơn cùng kỳ năm ngoài 1250 người. Số lượng thương tích do tai nạn giao thông giảm 7926 trường hợp.

“Nhiều người không hài lòng với mức phạt mới, nhưng có thể ghi nhận trật tự an toàn giao thông đã tốt lên rất nhiều”, – bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời bộ trưởng cũng chỉ rõ, ông luôn luôn có phản ứng tức thời trước các chỉ trích của nhà báo và của công dân đối với các thiếu sót trong khi thi hành nhiệm vụ của cơ quan thanh gia giao thông.

“Về nguyên tắc tôi cho rằng bãi bỏ các điều khoản hình phạt trong lĩnh vực an toàn giao thông trong luật pháp hiện nay là không hợp lý. Hình phạt có hiệu quả, và thực tế chứng minh điều đó”, – bộ trưởng nhấn mạnh.

Mặc dù bộ trưởng “không được hài lòng với một số phương pháp” của nhân viên cảnh sát giao thông.

Theo bộ trưởng, “vì thế, mới đây lãnh đạo Bộ nội vụ Ucraina đã ký một chỉ thị, quy định hình thức thi hành nhiệm vụ của các nhân viên cảnh sát giao thông. Cụ thể là nhân viên GAI phải mặc đúng cảnh phục và sử dụng xe công vụ khi thi hành nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phải thi hành nhiệm vụ ở những vị trí nhìn thấy được đối với người tham gia giao thông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông có thể đứng ở vị trí cách biển báo bắt đầu hoặc kết thúc khu dân cư không dưới 1km”.

Các nội dung đó được nêu rõ trong quy định “Về tổ chức hoạt dộng của các đơn vị GAI xử lý các vi phạm có sử dụng phương tiện ghi hình-quay phim”, do quyền bộ trưởng bộ nội vụ Mikhail Kliuev ký.

Cụ thể là văn bản này quy định các thanh tra giao thông GAI “không để xảy ra trường hợp thực hiện việc kiểm soát tình hình tuân thủ lụât giao thông của các lái xe từ vị trí bị che khuất tầm nhìn đối với người tham gia giao thông (các vật thể dịch vụ bên đường, các bụi cây v.v.)”.

Văn bản cũng yêu cầu không để xảy ra trường hợp lập biên bản đối với lái xe mà không chỉ rõ lỗi vi phạm hoặc không có đủ bằng chứng về vi phạm lụât giao thông (ảnh, băng ghi hình, lời khai của nhân chứng v.v.).

Phuong Anh
theo 24.ua

»Cùng chủ đề