Bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov kể trong một cuộc phỏng vấn rằng, chỉ 3-5 năm là Ukraina có một Hệ thống thực thi pháp luật tốt và ổn định. Theo ông Avakov, khi cảnh sát có niềm tin của trên 50% nhân dân, nghĩa là đa số dân chúng thì đó là một hệ thống cảnh sát ổn định.

“Tôi rất hi vọng chúng ta sẽ có một hệ thống như thế trong 3-5 năm sắp tới. Khi mà những thanh niên trẻ mà hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng sẽ bắt đầu giữ các vị trí then chốt, khi họ có kinh nghiệm, tránh được những đụng độ mà hiện nay vẫn còn gặp phải. Và tình hình này sẽ ổn định dần khi chúng tôi ổn định được hệ thống luật pháp. Đó là quá trình, từng bước, từng bước một”, – ông Avakov nói.

Theo lời ông, hiện tại trong hệ thống bộ nội vụ có khoảng 300 ngàn người làm việc – đó là cảnh sát quốc gia, vệ binh quốc gia, cơ quan di trú, Cục bảo vệ biên giới (biên phòng), các trung tâm dịch vụ, Cục tình trạng khẩn cấp và các cơ quan bổ trợ khác.

“Để triển khai guồng máy này về nguyên tắc cần có thời gian, cần chiến lược và chiến thuật. Và chúng tôi đang làm điều đó. Đâu đó làm tốt, đâu đó còn chưa tốt. Nhưng tôi cho rằng chúng tôi có một tiến độ tốt nếu lấy tình hình ba năm qua để so sánh”, – ông Avakov lưu ý.

Theo lời ông đỉnh cao công tác trong ba năm qua là khi niềm tin vào cảnh sát đạt 60%, tuy nhiên hiện nay chỉ có 40%.

Bộ trưởng kể rằng, trong kế hoạch gần nhất bộ nội vụ sẽ làm cho cải cách cảnh sát không đảo ngược được, hình thành tới cùng hệ thông nội vụ, đầy đủ Vệ binh quốc gia và cải cách bộ máy công vụ về các vấn đề tình trạng khẩn cấp.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ bố cáo giảm và hủy bỏ hoàn toàn khái niệm “thanh tra phòng hỏa”. Thay vào cơ quan MPEO cũ chúng ta sẽ có những trung tâm dịch vụ mới và những thứ khác nữa. Điều này cho chúng tôi loại bỏ đi toàn bộ những tiêu cực tấn công vào phía những người buộc phải làm những điều không bình thường.

Lưu ý rằng, trước đó ông Avakov đã đạt được sự gia tăng ngân sách cho cảnh sát quốc gia trong năm 2017.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề