Trong thời kỳ bầu cử tại các địa phương Ukraina sẽ có không quân của bộ nội vụ trực chiến bao gồm: Máy bay An-72, An-26, Trực thăng H225, H145, Mi-8, đồng thời có các đội cơ động đặc nhiệm của Vệ binh quốc gia và cảnh sát. Cơ quan báo chí bộ nội vụ thông báo.

“Những nỗ lực làm bất ổn tình hinh sẽ gặp sự phản ứng mau lẹ của bộ nội vụ”, – ông Avakov tuyên bố.

Cảnh sát trưởng quốc gia Sergey Kniazev lưu ý rằng tất cả các cán bộ, binh sĩ cảnh sát cần làm việc tuyệt nhiên trong khuôn khổ pháp luật. “Chúng tôi hi vọng vào tính chuyên nghiệp của các bạn, và các bạn hiểu những thách thức trước mặt là như thế nào. Các vạn cần hành động trong khuôn khổ pháp luật”, – ông Kniazev nói.

Lưu ý rằng chỉ riêng Kyiv đã huy động 6500 binh sĩ cảnh sát để bảo vệ bầu cử.

https://youtu.be/XH6KIqYN_Dw
»Cùng chủ đề