Bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov đã chọ một trong ba ứng viên vào chúng kết để đưa ra HĐBT quyết định làm ngườu lãnh đạo cảnh sát quốc gia Ukraina.

“Ngày hôm nay, vào buổi chiều tôi đã gửi thủ tướng Vladimir Groisman ứng viên Sergey Kniazev để quyết định ông làm người lãnh đạo Cục cảnh sát quốc gia Ukraina… Tôi đề xuất ứng viên này theo kết quả của cuocj thi tuyển tư để tư vấn mà tôi đã đề xuất trước đó kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 tới ngày 6 tháng 2 năm 2017”, – ông Avakov viết thông báo trreen Fb.

Theo lời ông, người đứng đầu chính phủ sẽ thong qua quyết định trong phiên họp chính phủ vào thứ 4 ngày 8 tháng 2.

Lưu ý rằng, người hiện giữ quyền hạn cục trưởng cảnh sát quốc gia hiện nay là Vadim Troyan đã rút đơn dự tuyển.

Ông Sergey Kniazyev là ai?

Ông Sergey Kniazyev SN18.10.1971, phó tiến sỹ khoa học, tướng cảnh sát bậc III.

Ông từng lãnh đạo vụ điều tra hình sự cảnh sát quốc gia, làm việc trong cơ quan điều tra hình sự từ năm 1995 và từ cấp bậc sỹ quan tác chiến cho tới giám đốc sở điều tra hình sự ở tỉnh Kyiv.

Ngoài ra ông Kniazyev lãnh đạo sở cảnh sát tỉnh Zakarpatye và tỉnh Rivno, ở tỉnh Kyiv và tỉnh Donetsk.

Ông đã được tặng thưởng huân chương Danilla Galitskiy do có công hiến trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraina vào tháng 12 năm 2014.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề