Cho tới cuối tháng 6 năm này số nợ nhà nước còn 717,118 tỷ Hrivnia. Tình trạng tới cuối tháng 7 năm 2015 Ukraina đã trả nợ nhà nước 4,2 tỷ đô la. Trong thông báo của bộ tài chính cho biết.

“Tính tới cuối tháng 7 đã thanh toán nợ nhà nước bao gồm nợ trong nước bằng ngoại tệ, cộng với nợ nước ngoài, cộng với nợ bảo lãnh bằng ngoại tệ. Tổng số là 4,2 tỷ đô la”, – Bộ tài chính thông báo cụ thể.
Vào cuối tháng 6 số nợ nước ngoại là 717,118 tỷ Hrivnia.
Lưu ý rằng, ngày hôm qua thứ trưởng bộ tài chính Ukraina Archom Sevalyov đã thông báo rằng Ukraina dự định thu hút 3 tỷ đô la tín dụng vào cuối năm. Theo ông Sevalyov, từ đầu năm nay Ukraina đã nhận vào quỹ chung của ngân sách nhà nước số tiền tín dụng 4,5 tỷ đô la.

Bộ trưởng Yaresko thông báo rằng thực tế tất cả số tiền này đã đưa đi khử nợ được tích lũy từ trước lại nay (do chính phủ trước đây vay).
Đồng thời bộ tài chính cũng nhấn mạnh rằng khối lượng nợ của nhà nước và do nhà nước bảo lãnh đã giảm xuống. “Hiện tại chúng ta có 68 tỷ đô la tiền nợ, còn một năm trước là 73 tỷ đô la tiền nợ”, – bà giám đốc cục chính sách tài chính và nợ quốc tế galina Pahachuk thông báo.

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề