Bộ tài chính Ukraina đã công bố dự án luật “Về trò chơi đỏ-đen” ở Ukraina”, tiên liệu hợp pháp hóa kinh doanh trò chơi đỏ-đen đã bị cấm vào năm 2009. Dự luật được công bố trên website cùng với dự án cải cách thuế vụ dự định áp dụng trong năm 2016.

Tài liệu này chỉ nói tới ba loại hình trò chơi đỏ-đen: Xổ số, Casino và Cá cược.

Sẽ có một cơ quan có thẩm quyền quản lý và điều tiết – cục quốc gia quản lý và điều tiết hoạt động kinh doanh trò chơi đỏ-đen. Nó có tư cách là một cơ quan trung ương của chính quyền hành pháp. Nhà điều tiết phái áp dụng hệ thống điện tử thanh sát hoạt động loại hình trò chơi này. Chẳng hạn, cục sẽ kiểm tra chế độ thời gian hoạt động thực tế trong lĩnh vực trò chơi đỏ-đen. Nhà điều tiết đồng thời cũng sẽ có thẩm quyền cấp giấy phép cho hoạt động trò chơi đỏ-đen, kể cả trên Internet.

Người tổ chức trò chơi tuyệt đối chỉ có thể là tư cách pháp nhân được thành lập ở Ukraina, có vốn pháp định không dưới 2 triệu euro và thực hiện hoạt động trên lãnh thổ Ukraina.

Trên thị trường xổ số sẽ có nhà tác vụ duy nhất được xác định bằng nguyên tắc cạnh tranh (thông qua đấu thầu).

Giá trị của giấy phép thực hành xổ số chưa được xác định nhưng sẽ được cấp theo kết quả tuyển chọn có thời hiệu 10 năm

Chỉ có các pháp nhân đủ điều kiện mới được tham gia dự thầu: từng tiến hành xổ số trong vòng không dưới 5 năm, có kinh nghiệm quốc tế không dưới ba quốc gia, với vốn lưu thông trong 5 năm không dưới 3 tỷ euro.

Nhà tác vụ xổ số có thể cung cấp quyền cho người khác (cấp phép thứ cấp) để tiến hành những loại hình xổ số riêng biệt.

Các trò chơi đỏ-đen tuyệt đối chỉ được tiến hành tại những khu vực đặc biệt.

Những tòa nhà được xác định, trong đó có khách sạn tầm cỡ 4 sao hoặc 5 sao cùng với số lượng phòng không dưới 200 ở Kyiv, không dưới 100 ở các thành phố khác bất kỳ, kể cả nhà ga hàng không quốc tế.

Trị giá giấy phép hàng năm là 1 triệu euro đối với casino ở Kyiv, 600 ngàn euro đối với casino ở bất kỳ địa phương nào khác có số dân 500 ngàn và cao hơn; 300 ngàn euro đối với casino ở địa điểm dân cư dưới 500 ngàn dân và bên ngoài địa điểm dân cư.

Nguồn: “lb.ua”

 

»Cùng chủ đề