Ngày 27 tháng 11 giao địch đồng đô la vào thời điểm mở sàn ở mức 23,45/23,60 uah/usd, nhưng vào thời điểm kết thúc giao dịch ở mức 23,80/23,90 uah/usd.

Xu hướng giao dịch đồng đô la trên sàn vốn >>

Xu hướng giao dịch trên sàn vốn hôm thứ 6 đã có chiều hướng giảm giá đồng đô la

Thứ trưởng bộ tài chính Igor Umanskiy giải thích rằng dao động tỷ giá là do yếu tố mùa vụ và sẽ chấm dứt.

Giao động tỷ giá đồng Hrivnia so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối là do yếu tố mùa vụ, đồng thời do thanh khoản quá đáng của đồng Hrivnia. PV báo “Liga.net” đưa tin. Theo ông Umanskiy dao động về cơ bản sẽ chấm dứt vào dịp đầu các ngày lễ năm mới.

“Chính vào thời điểm này hàng năm luôn luôn xảy ra những dao động tỷ giá và sự mất giá đồng Hrivnia. Trong điều kiện áp lực lên thị trường bởi sự thanh khoản quá đáng của đồng nội tệ do Quỹ bảo đảm tiền gửi trả tiền cho người gửi (cho người gửi do các ngân hàng bị tuyên phá sản -ND), và mặt khác do tính chất mùa vụ cho nên đã hình thành nên xu hướng (trend) dao động manh của tỷ giá. Trước các ngày lễ Giáng sinh và năm mới theo truyền thống sẽ có xu hướng dao động ngược lại – đồng nội tệ được củng cố giá trị”, – thứ trưởng Umanskiy nhấn mạnh.
Lưu ý rằng, bộ tài chính Ukraina chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cho năm 2016 trên cơ sở tỷ giá uah/usd ở mức 24,1uah ăn một usd.
Nguồn: “liga.net”

»Cùng chủ đề