Từ ngày 17-7 Bộ tài chính Ucraina đã trở thành chủ sở hữu chính thức củ ngân hàng “Rodovid Bank” vừa được tái đầu tư – Bộ nắm giữ 99,97% cổ phiếu của ngân hàng theo đúng dự định.

Ngân hàng đã có thông báo chính thức về việc này trên trang web cỉa Uỷ ban quốc gia về cổ phiếu và thị trường cổ phiếu.

Theo thông báo, sau khi Bộ tài chính nắm ngân hàng gói cổ phiếu của các cổ đông chính đã giảm: “RB Capital-Group” từng nắm giữ 76,7798% cổ phiếu nay hầu như không còn (0,021399851%).

Cổ phần của các chủ sở hữu thay đổi là do kế hoạch cứu chữa tài chính ngân hàng, cụ thể là nhà nước tham gia vào vốn của ngân hàng.

Ngân hàng “Rodovid Bank” đăng ký năm 1990, theo xếp hạng của NBU thuộc vào hạng các ngân hàng lớn của đất nước. Theo số liệu của ngân hàng, đế ngày 1-1-2009 cổ đông chính của Rodovid Bank là công ty “RB Capital-Group” với 76,7798% cổ phiếu.

Chủ tịch “Rodovid Bank” là người đứng đầu Uỷ ban Olempich quốc gia, cưụ vận động viên nhảy sào nổi tiếng Sergay Bubka.

Tính đến ngày 1-4-2009 (hết quý I) vốn của Rodovid Bank là 10,987 tỷ grivna, gói tín dụng – 9 tỷ 220 triệu 494 nghìn grivna, vốn cơ bản – 1 tỷ 237 triệu 712 nghìn grivna. Lãi ròng của ngân hàng trong tháng 1 đến tháng 3-2009 là 1 triệu 529 nghìn grivna.

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform

»Cùng chủ đề