Quyền bộ trưởng tài chính Ucraina Igor Umanski dự báo các chương trình tín dụng cho cá nhân và pháp nhân sẽ được nối lại vào tháng 10-11.

Đây là phát biểu của ông với báo giới.

“Tôi chờ đợi khả năng hệ thống ngân hàng sẽ quay trở lại cấp tín dụng cho khu vực bất động sản cũng như cho các cá nhân vào tháng 10, tháng 11 tới đây”, – ông Umanski nói.

Ông coi dự báo trên là có tính hiện thực, nếu không có trở ngại nào trong quá trình tái đầu tư ngân hàng.

Theo ông Umanski, tuyến tín dụng sẽ được lập lại sau 1-2 tháng nữa khi các ngân hàng đã được tái đầu tư xong.

Xin nhắc lại với bạn đọc, ngày 17-4 HĐBT đã phê chuẩn danh sách 7 ngân hàng được tái đầu tư bằng vốn của nhà nước, đó là: Nadra, Rodovid Bank, ngân hàng Tài chính và Tín dụng, Ukrgasbank, Ukrprombank, Imexbank, và ngân hàng Kiev.

Phuong Anh
theo Podrobnosti