Lầu năm góc cử tướng nghỉ hưu John Abizaid giữ chức vụ cố vấn theo dõi sự hợp tác quân sự của Mỹ với Ukraina.

Người đứng đầu bộ quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và bộ trưởng quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak đã ký hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Cơ quan báo chí bộ quốc phòng Mỹ thông báo.

Hiệp định hợp tác hướng tới hoàn thiện quân đội Ukraina, tiếp tục đẩy mạnh cải cách quân đội và lĩnh vực quốc phòng của Ukraina cũng như gia tăng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

Theo tài liệu, cựu chỉ huy trung ương quân đội Mỹ, tướng về hưu John Abizaid sữ giữ chức vụ cố vấn quân sự trưởng theo dõi lĩnh vực hợp tác với Ukraina.

“Abizaid sẽ cho những tư vấn có uy tín cho bộ trưởng Poltorak và các quan chức quân sự cao cấp của Ukraina về vấn đề cải cách cần thiết trong các lực lượng vũ trang Ukraina theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn của các nước văn minh, chẳng hạn như gia tăng sự kiểm soát dân chủ của xã hội dân sự đối với các lực lượng vũ trang, đấu tranh với nạn tham nhũng, chuyển sang cơ cấu nhân lực tương thích với tiêu chuẩn của NATO”, – cơ quan báo chí của Lầu năm góc cho biết.

Hiệp định về hợp tác sẽ xúc tiến nâng cao tính hiệu quả của các nỗ lực giúp đỡ Ukraina trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Kể từ năm 2014 Mỹ đã chi 600 triệu đô la trợ giúp cho Ukraina trong lĩnh vực quốc phòng, kể cả chương trình đào tạo nhằm củng cố các khả năng quốc phòng của Ukraina, trang thiết bị cho các nhu cầu tác chiến về an ninh của Ukraina, đồng thời cả tư vấn các cải cách then chốt trong lĩnh vực quân sự.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề