Bộ trưởng an ninh quốc phòng buộc chính phủ phải cung cấp chi phí cho cuộc bầu cử trước thời hạn bằng nguồn vốn từ quỹ dự trữ chính phủ – phát biểu trước báo giới, bộ trưởng tư pháp ông Nikolai Onisuk.

Ông cũng đồng thời tuyên bố rằng, thủ tướng Yulia Timoshenko trong khuôn khổ cuộc họp với Bộ quốc phòng cũng đã tỏ ý không bằng lòng cung cấp kinh phí cho cuộc bầu cử từ quỹ dự trữ của chính phủ.

Thủ tướng lập luận cho lập trường của mình rằng, luật bầu cử chỉ xem xét cung cấp kinh phí cho quá trình bằng khoản riêng của ngân sách.

Còn Nikolai Onisuk cho rằng, đây là cuộc bầu cử bất thường, vì thế, kinh phí để thực hiện nó không thể trù định bằng ngân sách quốc gia.

Ngoài ra, theo lời ông, Quốc Hội không thể duy trì hoạt động bằng nguồn ngân sách quốc gia, mà phải bằng nguồn vốn dự trữ của chính phủ.

Tổng thống Vichto Yushenko và phó thủ tướng Alexandr Turchinov cũng cho rằng, kinh phí cho việc thực hiện bầu cử là từ nguồn ngân sách dự trữ của chính phủ.

NNC
theo UkrToday