Từ khi bắt đầu phối hợp công tác kiểm tra danh sách cử tri Bộ nội vụ và Uỷ ban bầu cử trung ương đã phát hiện 600 nghìn tên họ mạo danh, 155 nghìn công dân có tên họ được lặp lại từ hai lần trở lên trong danh sách.

Từ khi bắt đầu phối hợp công tác kiểm tra danh sách cử tri Bộ nội vụ và Uỷ ban bầu cử trung ương đã phát hiện 600 nghìn tên họ mạo danh, 155 nghìn công dân có tên họ được lặp lại từ hai lần trở lên trong danh sách.

Theo UNIAN đưa tin, bộ trưởng nội vụ Ucrauna Yuri Lusneko đã thông báo như vậy tại lễ tốt nghiệp sĩ quan Học viện Bộ nội vụ.

“Tôi có thể nói rằng, đến ngày hôm nay phối hợp với Uỷ ban bầu cử trung ương chúng tôi đã phát hiện 600 nghìn tên họ mạo danh và 155 nghìn tên họ bị lặp lại. Công tác kiểm tra vẫn còn tiếp tục”, – ông Lusenko nói.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề