Các đại sứ của Ukraina về nước dự Hooiuj nghị ngành ngoại giao hôm chủ nhật, 26 tháng 8 đã bay tới Donbass.

Bộ trưởng ngoại giao Pavlo Klimkin viết thông báo.

Ngày 26-28 tháng 8 Hội nghị ngành ngoại giao Ukraina được tổ chwcsd ở Kyiv.

Trước đó tổng thống Poroshenko nói rằng, trong khuôn khổ Hooi8j nghị những người labnhx đạo ngoại giao ở nuwiowcs ngoài sẽ điều phối các hành động về việc phục ghồi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhà nước Ukraina và xác định những ưu tiên then chốt trong toàn bộ hoạt động ngoại giao của Ukraina.

Theo lời tổng thống, trong “điều kiện của những thử thách đặc biệt ở nhà nước ta cần phải có quân đội ngoại giao hùng mạnh và hiệu quả”.

Ngày 15 tháng 6 Poroshenko đã ký luật công vụ mới về ngành ngoại giao.

Theo các chuyên gia luật mới cho phép cải cách ngành ngoại giao và bảo đảm chuyển ngành này khỏi mẫu hình ngoại giao xô-viết, tới mẫu hình ngoại giao Châu Âu.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề