Chế độ phi thị thực dành cho Ukraina sẽ được đình chỉ theo một cơ chế do Slovakia đề xuất. Theo đó, chế độ này sẽ bị đình chỉ nếu như có luồng người di trú bất hợp pháp lớn đi qua biên giới vào Châu Âu hoặc có số người lớn xin tị nạn. Hình: Thứ trưởng ngoại giao Olena Zerkal >>

Ủy ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu xem xét cơ chế do Slovakia đề xuất để đình chỉ chế độ phi thị thực. Thứ trưởng bộ ngoại giao Elena Zarkal kể về những điểm căn bản của cơ chế này, TTX Ukrinform đưa tin.

Quan niệm là thế này, nếu từ Ukraina tới EU bắt đầu có số lượng lớn người xâm nhập bất hợp pháp từ Ukraina thì chế độ phi thị thực sẽ bị tạm thời đình chỉ, chừng nào vấn đề chưa được loại bỏ và giải quyết.

“Đề xuất này của Slovakia về cơ chế tạm đình chỉ chế độ phi thị thực là ở chỗ, trong trường hợp đạt được những cơ chế khởi động liên quan tới nạn di trú bất hợp pháp hoặc nộp đơn nhận chế độ tị nạn thì có khả năng áp dụng chế độ phi thị thực thời hiệu một năm theo thỏa thuận giữa Ukraina và Ủy ban châu Âu.

Sau đó Ủy ban Châu Âu cùng với Ukraina kêu gọi quốc gia có xuất xứ di trú và đề xuất họ thông qua quyết định cần thiết nhằm chấm dứt di trú bất hợp pháp”, – bà Zerkal nói.

Tiếp theo, nếu trong vòng một năm tình hình với nạn di trú bất hợp pháp không tốt lên thì thêm nửa năm để tiếp tục thương lượng giữa Ủy ban Châu Âu với nước này. Sau đó quyết định sẽ được đưa ra ở cấp Nghị viện Châu Âu.

Theo lời bà Zerkal, hiện tại cuộc tranh luận cơ bản là xung quanh việc quyết định – ai và ở giai đoạn nào sẽ quyết định (tạm đình chỉ chế độ phi thị thực, -nd).

Đồng thời cũng thảo luận vấn đề chế độ phi thị thực liệu có được áp dụng đối vói tất cả các loại hình công dân hay không, hay chỉ đối với một loại công dân nhất định, và xác định loại công dân như thế bằng cách nào.

“Nếu như trong tuần tới họ thỏa thuận được và có quyết định cuối cùng và dưới dạng nào quyết định được thông qua thì họ sẽ đưa vấn đề Ukraina vào chương trình nghị sự trong tháng 11 – về điều này đã có thỏa thuận giữ Hội đồng Châu Âu, Nghị viện Châu Âu và Ủy ban Châu Âu”, – Bộ ngoại giao cho biết.

Như đã thông báo, nếu tuần tới cơ chế này sẽ được thông qua thì vấn đề áp dụng chế độ phi thị thực giữa Ukraina và EU có thể sẽ được đưa ra Nghị viện Châu Âu xem xét sau ngày 7 tháng 11.

Trước đó, tại phiên họp thường xuyên của Nghị viện Châu Âu trong tháng 11 chưa dự định bỏ phiếu về việc hủy bỏ các đòi hỏi thị thực đối với công dân Ukraina.

Theo dự án chương trình nghị sự của phiên họp vào ngày 21-24 tháng 11 chưa có nội dung bỏ phiếu hoãn chế độ phi thị thực cho Ukraina. Trước đó tổng thống Poroshenko đã tuyên bố rằng Ukraina sẽ nhận chế độ phi thị thực trước ngày 24 tháng 11, ngày sẽ có cuộc gặp gỡ Summit Ukraina-EU ở Brussel.

Nguồn: Slovoidilo

»Cùng chủ đề