Quân đội Nga vẫn như trước đây cắt biên giới Ukraina, vận chuyển vũ khí  để vào lãnh thổ Donbass mà không bị cản trở nào. LB Nga không thực hiện bất kỳ điều khoản nào thuộc ngĩa vụ của mình tho các thỏa thuận đã ký ở Minsk để chấm dứt chiến tranh ở Donbass. Trong tuyên bố của bộ ngoại giao Ukraina công bố trên website cơ quan này nói.

Đánh giá rằng, quân đội Ukraina vẫn như trước đây cắt biên giới Ukraina, thực hiện đảo quân và vận chuyển vũ khí vào Donbass mà không bị cản trở nào. “Nga và chiến binh mà họ kiểm soát tiếp tục khiêu khích vũ trang, kể cả sử dụng vũ khí mà họ cam kết thoái lui theo thỏa thuận Minsk: các hệ tên lửa hàng loạt, pháo binh tự hành, cối 82 và 120ky”, – trong thông báo nói.

Bộ ngoại giao Ukraina nhấn mạnh rằng các nhà quan sát viên của phái bộ SMM OSCE đã bị chiến binh cản trở tiếp cận các khu vực mà họ và quân đội Nga kiểm soát, đặc biệt khu vực trên biên giới Nga-Ukraina, nơi mà theo thỏa thuận Minsk cần phải là khu vực an toàn.

“Kể từ đâu cuộc xâm lược của Nga ở Ukraina đã có 2600 binh sỹ Ukraina hy sinh và trên 9000 binh sỹ bị thương”, – trong thông báo  của bộ ngoại giao nói.

Lưu ý rằng, chiến binh ngăn cản phóng thích trên 130 người bị bắt giữ làm con tin, “giam giữ họ trong điều kiện mất nhân đạo, tra tấn và đe dọa sát hại theo luật hình sự Liên Xô mà hiện này không còn nữa”.  Đồng thời Nga tiếp tục săn đuổi chính trị các công dân Ukraina và từ chối phóng thích tù nhân chính trị Nadezhda Savchenko, Oleg Sentsov và Alexander Kolchenko  và những người khác bị bắt giữ bất hợp pháp trên lãnh thổ Nga.

Bộ ngoại giao nhấn mạnh rằng, Ukraina trước sau như một thực hiện các nghĩa vụ về an ninh, chính trị, kinh tế và xã hội. Đồng thời chính phủ Ukraina tiêp tục cung cấp khí đốt và điện năng vào lãnh thổ mà chiến binh kiểm soát, chi trả tiền hưu và các khoản xã hội cho các công dân Ukraina trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

Lưu ý rằng, do chiến binh gia tăng chiến sự cho nên tại thương lượng ba bên ở Minsk thực tế là không đạt được mục đích gì trong phiên họp mới đây nhất của Nhóm liên lạc về Donbass.

Phiên họp tới của nhóm sẽ vào ngày 2 tháng 3 trước khi có cuộc gặp mặt của các bộ trưởng ngoại giao các nước thể thức “Normandia” ngày 3 tháng 3 ở Paris.

Chính ở Paris cần phải xem xét những quyết định then chốt về các vấn đề chính trị, an ninh và nhân đạo.  Vào cuối tháng 1 Ukraina đã từ chối “DPR” thông quan cải cách pháp hiến. Chiến binh muốn có hạn ngạch ở quốc hội, ân xá hoàn toàn và tự trị rộng rãi.

Nguồn: “lb.ua

»Cùng chủ đề
Hổ phách tàn phá Ukraina

28 Tháng Hai 2016