Đại biểu nhân dân Ukraina thuộc phái “batkivschina” Ivan Krulko dẫn nguồn bộ ngoại giao Ukraina trả lời chất vấn của ông nói về việc cơ quan này phản đối dự án mà quốc hội định bở phiếu bỏ chế độ phi thị thực với Nga.

– Trên tay tôi là kết luận của ủy ban về các vấn đề đối ngoại, trong đó nói bộ ngoại giao không ủng hộ dự án luật về hủy bỏ chế độ phi thị thực với LB Nga, – ông Krulko nói. (từ trước tới nay công dân của hai nước đều được miễn thị thức từ nước này đến nước kia).

Theo lời đại biểu Krulko, cho tới ngày hôm nay ở quốc hội đã đăng ký quyết định về việc Ukraina ra khỏi tất cả các cơ quan của SNG, nhưng hủy bỏ đối tác chiến lược với Nga thì không xem xét.

Trước đó chủ tịch quốc hội Andrey Parubiy tuyên bố rằng việc áp dụng chế độ thị thực với Nga có thể xảy ra trong vòng một tuần.

Lưu ý rằng: Nếu Ukraina bỏ chế độ phi thị thực vớ Nga thì Nga chắc chắn cũng sẽ có phản ứng tương tự, đương nhiên người thiệt thòi sẽ là cả công dân của hai nước.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề