Như Bộ ngoại giao thông báo, theo luật pháp Liên minh Châu Âu không có bộ tài liệu nào nhất định mà cơ quan cửa khẩu cần đòi hỏi ở người đi tới Châu Âu.

Tuy nhiên trên biên giới người ta có thể đòi hỏi khẳng định mục đích của chuyến thăm Châu Âu và những điều kiện để ở lại tạm trú, đồng thời cả số tiền đủ để cho người tới Châu Âu tạm trú.

Trong bản phụ lục cho bộ luật Shengen có dẫn danh sách các giấy tờ mà có thể sử dụng để khẳng định mục đích chuyến đi và các điều kiện tạm trú lại ở Châu Âu.

Chẳng hạn để cho các chuyến đi cá nhân nhằm mục đích du lịch hoặc nhằm mục đích cá nhân khác cần phải có những giấy tờ sau:

  • Giấy mời của phía tiếp đón, nếu bạn ở lại trong nhà người đó, giấy của cơ quan mời bạn tới thăm, hoặc giấy bất kỳ khác chấp nhận đươc để chứng tỏ sự có mặt của bạn và để sinh sống ở đó;
  • Giấy thay đơn đặt hàng của chuyến du lịch có tổ chức hoặc là guấy tờ bất kỳ khác chứng tỏ bạn có kế hoạch du lịch (chẳng hạn, giấy đặt buồng khách sạn theo lộ trình…)
  • Giấy tờ chứng minh bạ quay lại: vé trở về hoặc là vé hai chiều.

Đối với những người tới Châu Âu để học tập cần có giấy chứng chỉ về đăng ký họ tại một trường, lớp, khóa hoặc thăm những khóa học lý thuyết hoặc học nghề nghiệp trong khuôn khổ của cấp học cơ bản hay cấp học khác, đồng thời cả thẻ sinh viên hoặc chứng chỉ của các khóa học mà bạn tới đó.

Đối với các chuyến đi sự nghiệp:

  • Giấy mời của Cty hoặc cơ quan chính quyền tới gặp gỡ, hội họp hoặc tới tham gia sự kiện liên quan tới thương mại, công nghiệp hay việc làm;
  • Những giấy tờ khác thể hiện có các quan hệ thương mại hoặc công tác;
  • Vé vào công đối với các cuộc triển lãm hặc là Hội nghị, nếu như bạn dự định thăm chúng.

Đối với các chuyến đi nhằm mục đích tham gia vào các tiết mục chính trị, khoa học, văn hóa, thể thao hoặc là tôn giáo, hoăc nhằm mục đích khác:

  • Giấy mời, vé vào, các dữ liệu đăng ký (enrolments) hoặc là các chương trình trong đó theo khả năng chỉ rõ tổ chức tiếp đón và thời gian bạn ở đó hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác có thể chấp nhận được để chứng minh mục đích của chuyến thăm.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề