Bộ kinh tế đã xác nhận sự giảm trong quý 1 năm 2009 các khoản thu thực tế của Ngân sách tổng hợp và ngân sách nhà nước Ucraina. Điều này được nêu trong báo cáo của tổng cục kinh tế.

Trong đó, các khoản thu thực tế của Ngân sách tổng hợp sau quý 1 năm 2009, so với cùng kỳ năm 2008 giảm 11,5%, Ngân sách nhà nước – giảm 8,9%.

Theo báo cáo, số dư của ngân sách Tổng hợp trong quý 1 năm 2009 đạt 74,3 triệu grivna (năm ngoái đạt 5669,9 triệu grivna), còn ngân sách nhà nước được hoàn thành với thiếu hụt 479,4 triệu grivna (năm ngoái – ngân sách nhà nước được hoàn thành với số dư là 1197,5 triệu grivna).

Ngoài ra, các khoản thu của ngân sách Tổng hợp trong quý 1 năm nay đạt 65,7 tỷ grivna (năm ngoái – 61,7 tỷ), ngân sách nhà nước – 51,27 tỷ grivna (năm ngoái – 46,7 tỷ).

Theo như báo cáo, trong cơ cấu các khoản thu của ngân sách Tổng hợp chiếm tỷ lệ lớn nhất là thuế thu nhập, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2009 đạt 74,1% trong tổng số doanh thu (năm ngoái là 76,4%).

Thuế giá trị gia tăng trong cơ cấu các khoản thu nhập chiếm 33,8% (năm ngoái là 32,3%), thuế thu nhập cá nhân – 14,9% (năm ngoái – 15,8%), thuế lợi nhuận của các doanh nghiệp – 11,2% (năm ngoái – 12,8%).

Ngoài ra cũng theo báo cáo, tổng số tiền chi tiêu của ngân sách Tổng hợp là 65 tỷ grivna (năm ngoái là 56 tỷ grivna), của ngân sách Nhà nước là 50,97 tỷ grivna (năm ngoái – 45,5 tỷ grivna).

Như thông báo, Tổng thống Viktor Yushchenko đã gửi thư đến Chủ tịch Uỷ ban Kế toán – Valentine Simonenko, trong đó yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tiền ngân sách trong năm nay.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề