Thời hiệu Ukraina được phép sử dụng hệ thống này của Ba Lan là 5 năm.

Các trường đại học có thể ký hiệp định trong vòng 3 tháng để sử dụng hệ thống này kể từ ngay bộ ký kết hiệp định khung.

Bộ giáo dục và khoa học Ukraina đã ký hiệp định khung với Cty “Plagiat.pl” về việc sử dụng không mất tiền để phát hiện đạo văn tại các trường đại học trong thời gian 5 năm.

Cơ quan báo chí của bộ thông báo rằng, điều này cho phép các trường đại học Ukraina trong vòng 5 năm sử dungjkhoong mất tiền hệ thống hiện đại phát hiện đạo văn, nói riêng là phát hiện đạo văn trong những luận văn của sinh viên, trong các công trình của các nhà khoa học, trong các luận văn thạc sỹ, tiến sỹ và các công trình nghiên cứu bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Việc sử dụng công cụ phát hiện đạo văn là quyết định tự nguyện của các trường và được làm dưới dạng ký kết hợp đồng với phía Ba Lan, cụ thể là Cty “Plagiat.pl”.

Các trường đại học có thể ký kết trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bộ ký kết hiệp định khung với phía Ba Lan.

Trong thông báo cũng cho biết rằng bộ rất quan tâm tới việc có nhiều Cty sẽ ký kết cung cấp các chương trình phát hiện đạo văn để quá trình đào tạo chuyên gia có chất lượng.

Lưu ý rằng, trong năm 2015 Bộ giáo dục và khoa học đã tước học vị khoa học của ba người do đạo văn. Ngoài ra, các trường đại học Ukraina bị Bộ bắt buộc phải công bố tất cả các luận án và lời phê đánh giá của các phản biện chính thức đối với các luận án trên các trang website của mình.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề