Bộ giáo dục và khoa học đã hủy giấy phép đào tạo của các trường đại học nằm trên lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Lugansk và Donetsk, đồng thời cả trên lãnh thổ Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol đang bị chiếm đóng.

Phòng báo chí của bộ giáo dục và khoa học Ukraina thông báo.

“Do việc thôn tính bán đảo Crimea bởi LBB Nga và cuộc xâm lược của LB Nga ở miền đông Ukraina kể từ năm 2014 phần các trường còn lại trên lãnh thổ bị chiếm đóng không được các cơ quan nhà nước Ukraina kiểm soát, nói riêng là bộ giáo dục và khoa học tạm thời không thực hiện được sự kiểm soát đối với các trường này”, – trong thông báo cho biết.

Trong thông báo cũng lưu ý rằng trong năm 2014 đến năm 2016 từ tỉnh Donetsk, tỉnh Lugansk và bán đảo Crimea đã di chuyển hầu như hai chục trường đào tào vào lãnh thổ Ukraina kiểm soát. Nói riêng, năm ngoái trên nền những trường này và các trường được phép khác đã bắt đầu hoạt động của 40 trung tâm đào tào “Crimea-Ukraina” và “Donbass-Ukraina” với 3 ngàn 350 người học. Đối với các sinh viên nhận được học thuật ở Crimea sau năm 2014 có đề nghị Ukraina thừa nhận trình độ học vấn và kết quả học tập của họ và trật tự tương ứng để sát hạch đã được soạn thảo.

Các sinh viên từ lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Lugansk và Donetsk đã được đưa vào cơ sở dữ liệu điện tử có quyền học tập ở các trường đại học của Ukraina. Trước đó ủy ban cấp chứng chỉ đào tạo đã khuyến nghị bộ giáo dục hủy các giấy phép thực hiện hoạt động giáo dục của những trường không chuyển sang lãnh thổ Ukraina kiểm soát.

Ngày 1 tháng 2 năm 2017 bộ đã ra sắc lệnh số 14, 15 và 16 (№ 14-л, 15 л и 16 л) phê quyệt danh sách các trường đại học đã bị tước giấy phép, nghĩa là những trường đại học không còn hợp pháp và không có quyền thực hiện hoạt động giáo dục.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề