Kể từ năm 2020, sau năm thứ nhất các sinh viên nước ngoài phải thi trắc nghiệm BHO theo môn ngôn ngữ mà mình học bằng ngôn ngữ đó.

Mùa thu năm 2019 sẽ bắt đầu thử nghiệm ВНО theo môn học cho sinh viên nước ngoài sau khi kết thúc một năm học ở trường đại học. Khởi động đầy đủ chương trình này bắt đầu từ năm 2020.

Tổ chức thi trắc nghiệm ВНО sẽ do Trung tâm Ukraina về đánh giá chất lượng đào tạo thực hiện.

“Sau khi qua trắc nghiệm BHO sinh viên người nước ngoài sẽ nhận chứng chỉ về kết quả trắc nghiệm – cái sẽ cho phép sinh viên tiếp tục học tập ở năm thứ hai”, – bộ trưởng giáo dục và khoa học Lilia Hrynevich thông báo.

Theo lời bộ trưởng, BHO không liên quan sinh viên được học bằng tiếng anh, những người đã ncos chứng chỉ quốc tế loại IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate.

Họ sẽ không phải thi lại môn tiếng anh bởi vì chứng chỉ của họ được xét đến một cách tự động như là đã thi thành công.

“Những đòi hỏi nghiêm túc hơn nữa đó là đối với giáo viên các trường đại học day sinh viên nước ngoài. Trình độ nắm ngôn ngữ của họ cần phải không dưới mức B2”, – bà Hrynevich lưu ý.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề