Nhập học vào trường sẽ được thực hiện theo nơi cư trú của trẻ em, trong dự thảo quyết định của Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina thông báo.

Bộ Giáo dục và Khoa học (MON) Ukraina dự định sẽ hủy bỏ việc thi tuyển chọn (kiểm tra sơ bộ kiến thức) đối với trẻ em vào học lớp 1 từ năm 2018.

Theo đề nghị của Bộ, trẻ em sống trên lãnh thổ nơi chúng đăng ký hộ khẩu thuộc diện trường học quản lý (mỗi một khu phố, hoặc điểm dân cư đều gắn với trường PTTH) sẽ có quyền ưu tiên đầu tiên đăng ký vào trường tại nơi cư trú.

Để đăng ký vào học lớp một thì một trong hai người là bố hoặc mẹ (người giám hộ) trước ngày 31 tháng 5 phải cung cấp một trong những giấy tờ sau:

Hộ chiếu (giấy chứng nhận công dân tạm thời, giấy phép cư trú vĩnh viễn, giấy phép tạm trú), trong đó ghi rõ cụ thể về nơi cư trú; giấy chứng nhận đăng ký nơi cư trú; nơi cư trú trích từ Sổ đăng ký Nhân khẩu; một bản sao văn bản về quyền cư trú của đứa trẻ (quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở). Sự có mặt của đứa trẻ khi nộp hồ sơ là không cần thiết.

Theo cơ quan báo chí của Bộ MON, lãnh đạo của nhà trường và chính quyền địa phương bắt buộc phải (có nghĩa vụ) tiến hành các bước để nhận học tất cả trẻ em từ lãnh thổ thuộc diện quản lý của nhà trường, cụ thể là có thể mở các lớp học thêm, kể cả lớp đặc biệt, hoặc thay đổi việc tổ chức quá trình giáo dục bao gồm cả việc thêm ca học trong quá trình đào tạo để tiếp nhận hết học sinh cư trú trên lãnh thổ mà trường quản lý.

“Vâng, khái niệm về sát hạch (tuyển chọn, hay kiểm tra kiến thức sơ bộ-ND) cho lớp một ” mà trong nhiều năm qua đã bị cộng đồng phụ huynh chỉ trích, sẽ đi vào quá khứ “, – cơ quan Bộ cho biết.

Theo dự thảo quy trình, các bậc phụ huynh cũng có quyền nộp đơn xin nhập học cho trẻ em ở các trường khác (không phải nơi đăng ký hộ khẩu) nếu các trường còn chỗ trống để tiếp nhận. Thông tin về sự hiện diện của những chỗ trống này sẽ được đăng tải trên trang web của trường hoặc các cơ quan liên quan, quan chức giáo dục có liên quan trong thời hạn ba ngày làm việc (không tính ngày nghỉ), khi những chỗ học tập còn trống đó xuất hiện. Nhập học của học sinh lớp 1 đến những nơi trống công khai sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 15 tháng 6…

nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề