Berezovski và đồng nghiệp của ông ta làm tất cả mọi khả năng có thể để bảo đảm chiến thắng của Elsin. Các công chức nhà nước bị cấm tham gia vào chiến dịch tranh cử, nhưng trên thực tế toàn bộ bộ máy nhà nước đặc biệt là các tỉnh trưởng bị lôi cuốn vào cuộc.

Các kênh truyền hình quốc doanh ví dụ như ORT của Berezovski đáng nhẽ phải giữ trung lập, nhưng lại truyền đi bất tận những tin tức, phim tài liệu và quảng cáo tâng bốc Elsin và bôi xấu các đối thủ của ông ta. Theo pháp luật, các chi phí của Đảng cho mỗi chiến dịch tranh cử không được vượt quá 3 triệu USD, những thực tế hơn 1 tỷ đã được tung vào cuộc chiến. Còn theo đánh giá của cơ quan đầu não Oasinhton thì con số đó là hơn 2 tỷ.

Tiền rót cho các tỉnh trưởng và để mua chuộc mọi người. Chúng được chi cho các đảng giả hiệu, những phogn trào xã hội khác nhau. Khắp nơi tạo nên các sở chỉ huy vận động.

 Chiến dịch vận động tranh cử của Elsin được cấp tài chính chủ yếu nhờ tiền gửi bí mật từ các ngân hàng Nga và các tập đoàn công nghiệp, tài chính cũng như từ các nhà doanh nghiệp riêng biệt. Những tiền này nhập vào cái gọi là “quỹ đen” , không ai chịu trách nhiệm về chúng. Berezovski lập tức trở thành người điều hành chủ yếu của quĩ này.Nhiều tiền từ quĩ này được trả cho các chương trình về Elsin trên các kênh truyền hình tư nhân, các biển quảng cáo được lắp đặt bởi lãnh đạo các thành phố  địa phương, các buổi hoà nhạc về Elsin được tổ chức bởi các ông bầu ca nhạc, tờ rơi và băng khẩu hiệu được in bởi các nhà in tư nhân. Đăng ký tiền vào cho chiến dịch của Tổng thống và kiểm soát sự chi tiêu chúng chủ yếu do bộ tham mưu vận động tranh cử chăm lo.

 Toàn bộ sơ đồ được lien kết bởi sở chỉ huy vận động tranh cử ngầm trong ngôi nhà khách của LOGOVAZ. Tại các cuộc gặp gỡ ở đây, Tachiana đại diện cho các lợi ích của bố, Berezovski – lợi ích của các doanh nghiệp, còn Chubai chỉ đạo chính chiến dịch. Berezovski thực sự liên lạc với các cơ cấu chính phủ. Ông at đứng gần chính phủ hơn tất cả và thực tế giữ vai trò liên lạc giữa kremlin và giới doanh nghiệp. Nếu này sinh vấn đề đòi hỏi quyết định của chính quyền – một vấn đề kinh tế nào đó là mối quan tâm với nhóm tài phiệt, thì Berezovski giải quyết nó. Ông ta cố giới thiệu bản thân là kiến trúc sư chính của chiến dịch Elsin. Ông ta công khao huyênh hoang sự ưu việt của mình và luôn luôn hạ thấp vai trò của người khác, người có thể cạnh tranh tước vị nhà lãnh đạo chiến dịch là Anatoli Chubai. “ Không một ý tưởng nào trong thời gian diễn ra chiến dịch này xuất phát từ Chubai – Berezovski nói trong cuộc phỏng vấn báo Doanh nghiệp – ông ta không là máy sản xuất ý tưởng nhưng là nhà phân tích và người thực hiệ xuất sắc. Rất thường xuyên các đề xuất của chúng tôi gây ra sự phản đối từ phía ông ta những sau đó ông ta chịu nhẫn hoặc đỡ lấy chúng. Ông ta đã thực thi chúng ở cấp độ rất cao.

Sơ đồ cung cấp tài chính cho chiến dịch tranh cử Tổng thống do Berezovski soạn thảo là đỉnh cao của sự sáng tạo : Cần gì phụ thuộc vào những quyên góp của cá nhân tự nguyện khi có thể quay vòng các phương tiện của nhà nước? 

Vào cái thời khi giáo viên, bác sĩ, binh lính và công nhân nhiều tháng không nhận được lương, hàng triệu người già không nhận được hưu, phe Elsin quyết định ném hàng tỷ USD cho sự tái đắc cử Tổng thống. Nhưng sử dụng các phương tiện của ngân sách để chi phí cho chiến dịch vận động tranh cử – điều đó vi phạm pháp luật, tiền này cần được rửa  thông qua các vương quốc công nghiệp lớn của Berezovski và của các nhà tài phiệt khác. Các phương tiện quỹ đen là bất hợp pháp không chỉ từ quan điểm các nguyên tắc chiến dịch tranh cử, chúng còn là tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường  chợ đen. Các nhà doanh nghiệp nộp vào quĩ đen hàng trăm triệu USD, đổi lấy họ nhận được số tiền vượt số đóng góp nhiều lần , dưới dang các cứu trợ của nhà nước.

Phương pháp triêu mộ các doanh nghiệp được nghĩ ra từ trước. Nó đặt ngầm nền tảng dưới quá trình tư nhân hoá. Người ta trao tất cả, toàn bộ chiếc bánh gatô nhà nước cho một nhóm nhỏ các nhà doanh nghiệp…Các nhà doanh nghiệp, kể cả Berezovski, thắng đấu thầu chứng khoán năm 1995, được cho thắng nhưng kèm theo ẩn ý rằng, đến một lúc nào đó các nhà doanh nghiệp cần phải trả một món tiền lớn cho chiến dịch tranh cử.  Người ta hứa với các nhà doanh nghiệp những nguồn lợi bổ sung trong tư nhân hoá  ( hàng tỷ USD)  sau sự tái đắc cử của Elsin.

Kỳ sau : Giới đại tài phiệt     

Trần Mai Tùng