Bộ chỉ huy OOS bố cáo về bắt đầu chế dộ im lìm kể từ 00g01 ngày 21 tháng 7 ở dọc tuyến tranh chấp. Cơ quan báo chí của OOS đưa tin. >>фейсбуке

“Để thực hiện các quyết định được thông qua ở Minsk của Nhóm liên lạc ba bên, kể từ 00g01 ngày 21 tháng 7 năm 2019, theo giờ Kyiv, dọc tuyến phân cách xung đột ở Donbass sẽ chấm dứt tiếng súng của tất cả các loại vũ khí từ cả hai bên xung đột”, – tuyên bố của Bộ chỉ huy OOS nói.

Các đơn vị OOS vẫn giữ quyền chống tra hợp lý đối với các vụ tập kích trong trường hợp quân đội chiếm đóng vi phạm các thỏa thuận ở Minsk.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề