Hàng tháng có hàng trăm ngàn người cắt giới tuyến để sang
lãnh thổ do Kyiv kiểm soát nhận lương hưu của Ukraina.

Bộ các vấn đề lãnh thổ bị chiếm đóng Vadim Chernys tuyên bố vào thời điểm hiện tại không thể thanh toán lương hưu cho những người Ukraina sống trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Donbass.

Ông đánh giá rằng, việc thanh toán có thể chỉ sau khi lãnh thổ trở về dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraina, Đài Svoboda đưa tin. >>Радио Свобода.

“Điều này là không thể được. Ngân hàng không có. Không thể phục hồi các ngân hàng. An ninh không được bảo đảm. Những đòi hỏi chống rửa tiền không thể được thực hiện. Vì vậy chỉ có một sơ đồ. Giống như bây giờ nhận lương hưu trên Thẻ do ngân hàng Oschad của Ukraina cấp”, – ông Chernys tuyên bố.

Theo lời bộ trưởng, việc thanh toán là không thể trước khi các xí nghiệp trên lãnh thổ bị chiếm đóng nộp tiền thuế vào Quỹ hưu trí.

“Quỹ hưu không đơn giản được đong đầy từ không khí. Các bạn biết đấy họ cướp đi các xí nghiệp mà tới thời điểm cuối cùng vẫn nộp thuế… Các xí nghiệp mà ở đó cho tới ngày cuối cùng vẫn có người làm việc và nộp tiền vào quỹ hưu trí, nộp thuế vào ngân sách Ukraina”, – bộ trưởng tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 20 tháng 6 người đứng đầu cơ quan đại diện EU ở Ukraina Hug Mingarelli tuyên bố rằng Brussel luôn luôn chống lại sự phong tỏa kinh tế chống lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời luôn luôn ủng hộ việc chi trả lương hưu và các khoản xã hội cho các công dân Donbass bị chiếm đóng.

Bộ chính sách xã hội của Ukraina đồng thời giải thích rằng một trong số kết quả của cải cách hưu trí là hủy bỏ quy định giảm 15% tiền hưu đối với những người nghỉ hưu đang đi làm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Trước đó báo Segodnya biết được rằng lương hưu đang được hứa sẽ
nâng lên. Trong năm 2019 sẽ được nâng lên cỡ 10-15%.  Có khoảng 3 triệu hưu trí có thể được nhận khoản nâng lương này, trước hết là những người có thời gian làm việc dài nhưng lương lại thấp.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề