Báo chí tính toán qua các tờ khai báo tài sản của các đại biểu nhân dân và tính bình quân cho tất cả đi đến kết luận rằng bình quân một đại biểu quốc hội nắm giữ 17,4 triệu Hrn tiền mặt và 5,7 triệu tiền trên tài khoản. Trong khi đó bình quân một người dân Ukraina có 6757 đồng tiền mặt và 10 ngàn Hrn gửi trên tài khoản trong ngân hàng.

Tạp chí Thời mới đã tính toán và công bố biểu đồ trên trang tạp chí. (>>”Новое время”)

Các đại biểu nhân dân ở quốc hội đã khai tổng cộng 12,6 tỉ Hrivnia tiền, trong đó 7,4 tỉ là tiền mặt mà hai phần ba trong số đó là bằng đô la. Còn các bộ trưởng giữ trong két 180 triệu Hrivnia.

Như vậy, trong túi của các đại biểu nhân dân có số tiền bằng 2% cho năm 2016, hay là 23% từ số tiền bộ quốc phòng nhân được để bảo vệ đất nước khỏi quân ngoại xâm, tờ tạp chí lưu ý.

Như đã biết, Những người có quyền hạn nhà nước và tự quản địa phương đã khai báo tài sản của mình cùng với thu nhập năm 2015 bằng thể thức điện tử, các đại biểu nhân dân ở quốc hội có 413 tờ khai, các quan chức – 79 người đã khai.

“Trong giai đoạn đầu việc khai báo kết thúc vào 24 giờ ngày 30 tháng 10 với 115 ngàn người sử dụng. trong đăng bộ khai báo năm 2015 đã có 103 ngàn bản khai, – phó giám đốc Hãng ngăn ngừa tham nhũng quốc gia Ruslan Radetskiy cho biết.

Nói riêng, theo lời ông Radetskiy, ở đây nói tới các bản khai có sai sót là 11 ngàn 700. Các đại biểu nhân dân nộp 413 bản khai, công chức loại A và B nộp 92 ngàn 709 bản khai, đại diện các cơ quan chính quyền tự quản địa phương – 30 ngàn 422, các thẩm phán – 734, các công tố – 877, các nhà điều tra – 852 tờ khai. Các đại diện Hội đồng chính phủ nộp 79 bản khai báo tài sản dưới dạng điện tử vào đăng bộ khai báo thu nhập của các quan chức nhà nước.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề