V.Nhebozhenko, giám đốc TT “Hàn thử biểu Ucraina”: “Những lời của Tổng thống V.Yushenko về việc ông ta đã cảnh báo tất cả những khó khăn có thể có là một cách cư xử thường tình của con người đang tìm kiếm một cách di tản đàng hoàng khỏi quyền lực. Tôi nhìn thấy một sự chuẩn bị dư luận xã hội rằng, Tổng thống tự ái với cả nước và có thể thoái vị trước thời hạn”.

“Từ mồm tổng thống có thể nghe thấy câu tựa như:Mọi người không nghe tôi, đất nước không đánh giá sự sáng suốt và sứ mệnh xứng đáng của tôi’. Nếu điều đó có vẻ buồn và nực cười thi đáng tiếc là vấn đề chính là như vậy. Tội lỗi trong mọi tắc trách lại là đất nước chứ không phải là Yushenko. Trong bản thân bài phát biểu những chủ đề tuồng như là đúng đắn: về đất đai, về ưu tiên, về ngân hàng. Nhưng những chủ đề này lại chính là những chủ đề của phái đối lập và Tổng thống đã giật mất mẩu bánh mì của Yanukovich. Hoặc khi ông ta nói về Hiến pháp thì rất nhiều thứ chồng chéo lẫn nhau. Tuồng như có thể hiểu là Tổng thống cảm thấy mối nguy cho quyền lực của mình và bắt đầu lo củng cố chủ nghĩa nghị viện Ucraina. Ông ta làm đúng hệt như Kuchma trước đây.

Còn ý tưởng Quốc hội gồm hai viện thì đó là một ý đút lót của đảng “Regiony” đút cho đảng “Trung tâm thống nhất” của Baloga. Điều này là quá rõ. Ucraina không đơn giản là chưa sẵn sàng, mà Ucraina chưa có khả năng chia nội dung thẩm quyền cho hai viện Quốc hội (Thượng viện và Hạ viện). Thực tế đề xuất chỉ là cái cớ để sau vài ba tháng ông ta tự ái và rằng Quốc hội đã không hiểu và đánh giá xứng đáng những đề xuất của Tổng thống.

Thiết lập một Quốc hội hai viện thì cũng có nghĩa là làm cho nó mất khả năng làm việc, hơn nữa bây giờ lại đang thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì những thủ tục nghị viện của nước ta vốn đã nhiều thang nấc lại càng nhều hơn khi có hai viện.

V.Baziv, giám đốc Viện Kinh tế và chính trị: Trong thông điệp của mình Yushenko tuyên bố vị trí làm việc của mình, bởi vì thời hạn chức vụ của ông sắp hết. Không còn một khả năng nào để kéo dài thời hạn. Ý tưởng về Quốc hội hai viện Yushenko đề xuất cũng là ý tưởng tương đối phổ biến trên thế giới. Nhưng tại sao Tổng thống lại đưa điều đó ra khi thời hạn của mình không còn là bao nữa. Không có động cơ khách quan để đưa ý tưởng đó ra trong điều kiện khủng hoảng kinh tế hiện nay.

V.Stoyakin, giám đốc “TT tiếp thị chính trị”: Tôi có cảm giác chung, đây không phải là một thông điệp của một vị Tổng thống (từ trước đến giờ ông ta chưa hề hạ thấp’ mình để phát biểu trên diễn đàn quốc hội), còn chương trình ông đề xuất thì chỉ là một chương trình của người ứng cử vào cương vị tổng thống. Ít nhất thì chương trình ông nói ra cũng không thể thực hiện trong vòng nửa năm còn lại của nhiệm kỳ của ông. Ngoài ra rõ ràng là không thấy ông có trách nhiệm gì về tình hình trong nước. Một Tổng thống có 2% độ tín nhiệm thì không có quyền dạy bảo quốc hội.

Lại một lần nữa ông ta tỏ ra nhìn vấn đề cong co, không tương thích với tình hình trong nước. Tại sao đến giờ Tổng thống mới trình bày kế hoạch chống khủng hoảng và tại sao kế hoạch lại mang tính chất định tính như vậy? Tại sao Yushenko phê phán Ngân sách năm nay mà chính tay ông ta đã ký? Không tự phê bình? Tại sao nhiều vấn đề của đất nước đáng ra ông ta phải đề xuất và thực hiện từ đầu nhiệm kỳ nhưng bây giờ hết thời hạn ông ta mới đưa ra? Một số ý tưởng về cải cách hệ thống quyền lực pháp hiến và cụ thể hóa, công khai hóa danh sách ứng cử của các đảng trong tranh cử chính là ý tưởng của Timoshenko trước đây.

V.Polyakov, giám đốc TT “Sotsyopolis”: Lại một lần nữa Yushenko dùng ngón phê phán chính phủ trong khi chính bản thân ông không có chương trình hành động cụ thể. Tổng thống đã không dùng quyền đề xuất lập pháp của mình để đưa ra quốc hội các dự thảo luật chống khủng hoảng từ đầu năm nay nhưng lại dùng chiến thuật đổ lỗi quen thuộc cho chính phủ. Những đề xuất về Quốc hội hai viện thì Kuchma cũng đã từng đề xuất. Nó có nguy cơ làm cho Ucraina trở thành quốc gia liên bang rất nguy hiểm và biến thượng viện thành một câu lạc bộ của tài phiệt, làm giảm tính mau lẹ thông qua các dự luật phục vụ đời sống, nhất là trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Chính vì thế mà hệ thống pháp hiến như vậy là không thích ứng.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Nguồn UNIAN