Có khoảng 6 ngàn người tham gia vào cuộc biểu tình  trước tòa nhà chính phủ Ukraina ở Kyiv vào ngày 6 tháng 7 đòi xét lại giá cho các dịch vụ nhà ở cộng đồng.

Một số người gương khẩu hiệu của Liên hiệp công đoàn lao động, và những biểu ngữ khác.

Ngoài ra trên quảng trường Hiến pháp có khoảng 300 người biểu tình cũng với những khẩu hiệu đòi giảm giá dịch vụ cộng đồng và những biểu ngữ tương tự.

Có khoảng 500 cảnh sát giữ gìn trật tự cho cuộc biểu tình, cảnh sát tuần tra chặn đường giao thông trên phố Grushevskogo, Shelkovichna và Sadova. Không xảy ra xung đột nào trong thời gian biểu tình.

“Vào khoảng 10g25 thủ tướng Ukraina Groysman đang đối thoại với những người đại diện của Liên đoàn lao động, chính phủ cởi mở và đối thoại với những người biểu tình”, – thư ký bào chí của thủ tướng Groysman, ông Dmitry Stolyarchuk thông báo trên Twitter.

Lưu ý rằng, hôm thứ ba đảng cực đoan và đảng Batkivschina đã phong tỏa diễn đàn của quốc hội làm ngừng trệ phiên họp buổi chiều của quốc hội vào ngày hôm qua.

Ngày hôm nay quốc hội Ukraina đã phải họp với sự bảo vệ diễn đàn của những đại biểu nhân dân mặc quân phục cùng với phái BPP để tránh cho diễn đàn không bị phái Lyasko và Tymoshenko phong tỏa.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề