Sáng ngày 1 tháng 8 có trên 100 người tập trung biểu tình trước tòa nhà UBHC tp Kyiv.  Họ là những công nhân của xí nghiệp “Kyivtransservis” bị sa thải mới đây bới người giám đốc mới.

“Ông thị trưởng cử giám đốc mới của xí nghiệp, một người từng làm trong đội ngũ của Chernovetskiy. Ông này lên chức và sa thải ngay 400 người của xí nghiệp.

Những người bị sa thải đã biểu tình, lập lều trại trước tòa thị chính và đòi gặp thj trưởng”, – một trong những người lãnh đạo của đảng cấp tiến cở Kyiv Vladislav Bondarenko viết thông báo trên Fb.

Những người biểu tình chặn giao thông trên phố Kreschatik, dựng trại lớn trên vỉa hè. Ông Alexander Shestakov được cử quyền giám đốc xí nghiệp “Kyivtransservis” ngày 27 tháng 6.

Hiện vệ binh quốc gia được điều động tới, chiếm không gian bên trong tòa thị chính.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề