Tại Quảng tường Mikhailovska ở Kyiv đã diễn ra Diễu hành của phụ nữ dưới khẩu hiệu bình đẳng giới “Đoàn kết và đấu tranh: Cùng nhau chống bạo lực”. Những người biểu tình đã đi qua các phố chính ở thủ đô và kết thúc cuộc diễu hành trên quảng trường Pochtova.

Cuộc biểu tình của phụ nữ nhân Ngày 8 tháng 3 nhằm mục đích thể hiện tiếng nói của phụ nữ về quyền của mình.

Một vài chục người khác lại tổ chức diễu hành song song, đòi bảo vệ giá trị truyền thống, kêu gọi giữ gìn trật tự truyền thống: “”Chủ nghĩa phụ nữ hủy hoại giá trị gia đình”, “Chúa, tổ quốc và chủ nghĩa trọng phu”.

Nguồn: lb.ua 

»Cùng chủ đề