Những người biểu tình hô: “Hãy chặn đứng đầu hàng” Ngày thứ 2, 10 tháng 6, bên cạnh Ban hành chính tổng thống trên phố Bankova đã diễn ra cuộc biểu tình với tên gọi “Hãy chặn đứng đầu hàng”.

Những người tích cực viên đốt cờ trắng và treo ảnh các binh sĩ quân đội Ukraina đã hi sinh ở Donbass. Những người biểu tình hô: “Người hầu ra ngay, nhân dân tới rrooif đây”. Ngoài ra còn nhiều khẩu hiệu khác và cờ Ukraina: “Không được đầu hàng”, “không cho bắn vào quân đội”, “Đây không phải Ban hành chính của nước Nga nhỏ”, “chúng ta không cho phục thù”.

Những người biểu tình còn đòi Zelenskiy sa thải các chức vụ thư ký báo chí Mendel, người đứng đầu Ban hành chính tổng thống Bogdan, và cho tình nguyện viên tham gia vào đàm phán Minsk. Cuối cuộc biểu tình họ đốt cờ trắng treo biển “Ban hành chính của Thống đốc nước Nga nhỏ” và dán hình ảnh những binh sĩ đã tử vong ở Donbass.

Під Адміністрацією президента у Києві відбувається акція «Зупинити капітуляцію». Ініціатори заходу закликають долучити до створення дорожньої карти у Мінську тристоронньою групою щодо Донбасу ветеранів, які мають довіру у суспільстві.

Опубліковано ТСН Live Понеділок, 10 червня 2019 р.

Nguồn: Znaj.ua

»Cùng chủ đề