Với những biện pháp bổ sung vào gói biện pháp 55 điểm chống ảnh hưởng KHTCTG, Nga hy vọng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kt-xh có hiệu quả trong thời gian tới.

Chính phủ đang tính đến việc bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức pháp nhân Nga. Theo số liệu của ngân hàng trung ương Nga (NHTW) trong tháng 8, tổng số tiền gửi của các tổ chức pháp nhân Nga lên tới 7 053,1 tỉ rúp (261,22 tỉ USD). Hiện nay, mới có bảo hiểm tiền gửi của công dân, nhiều nhất là 700 ngàn rúp (26 ngàn USD). Trong tình hình ảnh hưởng của KHTCTG, số tiền gửi rút ra khỏi NH không ngừng tăng. Theo số liệu thống kê, trong tháng 9, số tiền rút ra lên tới 90 tỉ rúp (3,22 tỉ USD), chiếm 1,5% tổng số tiền gửi. Tháng 10, tổng số tiền gửi lấy ra khỏi 32 NH lớn nhất ở Nga đã lên tới 9,2%-.

Ngoài ra, CP đang xem xét giảm thuế từ năm 2009. Đây là biên pháp cần thiết để chia xẻ khó khăn với các DN kinh doanh đang bị giảm dần thu nhập do bị ảnh hưởng của KHTCTG.

Với những biện pháp bổ sung vào gói biện pháp 55 điểm chống ảnh hưởng KHTCTG, Nga hy vọng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kt-xh có hiệu quả trong thời gian tới./.


theo Thitruongnuocngoai.vn