“Ucraina hiện nay đang là đất nước tự do và dân chủ nhất trong khu vực này”, – ông Biden nói trong bài phát biểu trước các doanh nghiệp, sinh viên và chính trị gia Ucraina và Mỹ hôm thứ tư tại Kiev.

Ucraina là đất nước tự do nhất trong khu vực, phó tổng thống Mỹ Joseph Biden có ý kiến như vậy.
Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh, người dân Ucraina phải tự hào với những gì diễn ra năm 2004 và với những gì họ đã đạt được: bầu cử tự to và minh bạch, tự do ngôn luận, củng cố nền dân chủ.

“Tuy nhiên, cũng như tại bất kỳ nền dân chủ nào, tự do chỉ là mở đầu chữ không phải là kết cục”, – ông nhấn mạnh, và nói thêm, tiếp theo còn nhiều việc phải làm để công dân có thể hài lòng với mức sống của mình.

“Trên con đường Ucraina đến với dân chủ và phồn vinh Mỹ sẽ luôn đứng bên cạnh. Chính phủ ông Obama sẽ không từ bỏ đường lối ủng hộ một đất nước Ucraina tự do và độc lập”, – ông Biden nói.

Tuy nhiên ông Biden cũng nhấn mạnh, Ucraina cần phải tiến hành nhiều cuộc cải tổ trong lĩnh vực năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào các nước khác.

Theo ông, Ucraina hiện nay đang tiêu thụ nhiều gấp ba lần nguồn năng lượng so với các nước EU.
Theo ý kiến của phó tổng thống Mỹ, Ucraina cần phải đa dạng hoá các nguồn cung cấp năng lượng. “Tôi cho rằng tự do năng lượng sẽ tác động nhiều hơn đến tự do kinh tế. Nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Ucraina có tiềm năng to lớn về năng lượng.

Cải cách lĩnh vực năng lượng phải nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Việc chuyển sang hệ thống định giá theo thị trường đối với năng lượng điện là bước đi cần thiết. Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng sẽ giúp Ucraina độc lập hơn trong vấn đề này”, – ông Biden nói.

Phó tổng thống Mỹ nói thêm, giữa Ucraina và Mỹ sẽ có cuộc gặp gỡ về vấn đề an ninh năng lượng.

Ngày hôm nay ông Biden một lần nữa nhấn mạnh, “sự ấm lại” trong quan hệ giữa Nga và Mỹ không thể gây thiệt hại cho quan hệ Mỹ-Ucraina.

Phuong Anh
theo Sự thật Ucraina

»Cùng chủ đề