Phó tổng thống Mỹ Josef Biden thông báo trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Ukraina Poroshenko ở Washington rằng việc thành lập nhanh chóng chính phủ ở Ukraina mở đường cho sự trợ giúp tài chính bổ sung của Hòa Kỳ dành cho cho Ukraina, phòng báo chí phủ tổng thống đưa tin..

Trong thông báo cũng đánh giá rằng sự chú ý đặc biệt của cuộc đám phán được dành cho tình hình chính trị nội bộ ở Ukraina.

Phó tổng thống Mỹ chào mừng những nỗ lực của tổng thống nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính phủ. Theo lời ông Biden việc hình thành chính phủ mới hướng tới cải cách và hợp tác với IMF, mở ra khả năng chi tiền đợt ba từ phía IMF trị giá 1 tỷ đô la, đồng thời cho phép nhận sự trợ giúp tài chính của các định chế tài chính quốc tế khác”, – phòng báo chí phủ tổng thống cho biết.

Đến lượt mình Poroshenko đánh giá tính chất ưu tiên đối với chính quyền dánh cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng và thiết lập hệ thống tham nhũng có hiệu quả.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề