Cuộc đời của tỉ phú Bill Bartmann là một câu chuyện dài. Từ năm 14 tuổi, ông là đứa trẻ vô gia cư, là thành viên của một băng cướp đường phố, bị đuổi học, nghiện ma túy… Năm 20 tuổi, ông kinh doanh và thất bại, nợ cả triệu USD…