Tám mươi năm trôi qua kể từ khi những vụ đàn áp bí mật tiến hành trên toàn lãnh thổ Liên Xô.

Chỉ tính triong năm 1937 ở Solovetske chế độ Stalin vào tháng 11, chỉ trong mấy ngày đã thủ tiêu trên 3 trăm trí thức Ukraina. Trong số đó có Les Kurbas, Nhikolai Kulish, Valerian Pidmogilniy.

Những người bị giết hại ban đầu bị “treo biển” là “kẻ thù của nhân dân xô viết” và sự trừng phạt phổ thông bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 năm 1937 theo sáng kiến của Stalin, sau khi ông ký các sắc lệnh tương ứng.

Cuộc tìm kiếm kẻ thù của chế độ đã biến thành cuộc khủng bố lớn đẫm máu. Bất phân là quân nhân, nông dân hay công nhân, nhà chính trị hay tôn giáo – cứ có chỉ điểm là bị thủ tiêu.

Nguời cháu của Đức cha Iosif Tkach hàng năm vẫn về Kyiv, tới rừng Bykovskiy để viếng cố mình. Hầu như 80 năm qua chính quyền Stalin đã biến cánh rừng này thành nơi hành hình bí mật và trở thành nghĩa địa không tên.

Dưới bầu trở tối sập mật vụ (Chekist) mang tới đây những người bị tra tấn hà khắc trong nhà tù Lukianovka và tầng ngầm Cung Tháng Mười để thủ tiêu.

Trong 15 tháng khủng bố lớn (1937-1938) theo các dữ liệu của các nhà sử học chỉ tính riêng trong rừng Bykovskiy (khu vực Brovary, gần Kyiv) có khoảng 30 ngàn nạn nhân bị hành hình. Trên cả nước có nhiều nơi tựa như cánh rừng Bykovskiy. Thành thử tính chính xác con số là không thể, hơn nữa hiện nay công tác nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Hiện đánh giá con số tối thiểu nạn nhân trên toàn Liên Xô là vào khoảng 700 ngàn người bị bắn chết trong chiến dịch đại khủng bố 1937-1938.

Đã qua 80 năm những sự thật về quy mô khủng bố vẫn chưa được xác định tới cùng. Số nạn nhân có thể đạt tới hàng triệu. Nhưng phần lớn tài liệu nằm trên lãnh thổ Nga và vì thế khó có thể được nghiên cứu đầy đủ. Kremlin chưa chịu mở hết các tài liệu trong lịch sử  được gọi là “mật”.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề