Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Hatia Dekanoidze trước khi từ chức đã kế về những thành công của mình. Báo Fakty trích dân 7 thành công quan trọng trong cải cách của bà đối với cơ quan cảnh sát quốc gia.

  • Chưa đầy một năm đã soạn thảo và áp dụng hoàn toàn một cơ cấu mới – cảnh sát quốc gia Ukraina, cơ cấu mà đã trở thành nền tảng để thành lập nên một chế định nhà nước mới.
  • Lẫn đầu tiên trong lịch sử của cư quan thực thi pháp luật chúng tôi tiền hành tái sát lại lại cán bộ một cách toàn diện. Đây là quá trình bị phê bình từ nhiều phía, nhưng không có cách nào khác để làm trong sách hệ thống cảnh sát quốc gia (công an, -nd).
  • Đã thành lập trung tâm tuyển chọn độc lập mà thông qua đó thực hiện không chỉ có chức năng tuyển chọn vào cảnh sát tuần tra (CSTT) mà còn cho tất cả các chức vụ của các ngành cảnh sát quốc gia (CSQG).
  • Đã hoàn tất hình thành cảnh sát tuần tra, định chế hiện có 32 ngàn người đang làm việc tại các thành phố và cho thấy những tiêu chuẩn mới của sự tương tác giữa nhà nước với xã hội dân sự, cùng như với từng con người.
  • Đã thành lập cơ cấu an ninh nội bộ của cảnh sát quốc gia. Định chế này trong năm qua đã mở hàng ngàn vụ án chống tham nhũng trong các cơ quan cảnh sát.
  • Đã soạn thảo và áp dụng hệ thống tuyển chọn các điều tra viên thông qua thi công vụ. Các cuộc thi tuyển dụng được tổ chức một cách minh bạch và thông thoáng các điều tra viên, cảnh sát khu vực và cảnh sát tác chiến.
  • Thành công lớn nhất tôi cho rằng tôi đã chứng minh ddwowcjj: cảnh sát cần phải chân thành, trung thực, cởi mở và có bộ mặt nhân tính. Không một cảnh sát nào có thể nói rằng tôi đã đưa ra những mệnh lệnh bất hợp pháp hoặc che dấu tội phạm.

Hình: Thanh niên làm đơn xin gia nhập cảnh sát quốc gia >>

Tự hào đứng trong hàng ngũ cảnh sát quốc gia. Cảnh sát quốc gia là ảnh sát của tôi >>

Lưu ý rằng, bà Dekanoidze đã tuyên bố từ chức vào ngày 14 tháng 11. Bộ trưởng Avakov đã tạm thời cử phó cục trưởng Vadim Troyan thay thế bà Dekanoidze thực hiện quyền hạn cục trưởng cảnh sát quốc gia. Trong khi đó bà dekanoidze không hài lòng việc cử ông Troyan giữ cương vị cục trưởng, bởi theo bà ông Troyan còn phụ thuộc chính trị.

Bà Dekanoidze cũng cho biết bà sẽ chăm sóc đứa con trai và sức khỏe bản thân, sau đó sẽ làm một công việc gì đó.

Thực ra bà Dekanoidze đã từng tuyên bố từ chức cục trưởng cách đây mấy tháng, vaf có vẻ như giờ mới là thời điểm phù hợp với bà.

Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov đã cám ơn và Dekanoidze về những gì bà đã làm được và những đóng góp đáng kể của bà trong cải cách cơ cấu hoạt động của cơ quan cảnh sát quốc gia (bao gồm cảnh sát tuần tra và cảnh sát điều tra) để làm mới cảnh sát quốc gia.

“Đây là một giai đoạn phức tạp, những rất quan trọng và sẽ đi vào lịch sử của cảnh sát Ukraina. Và tôi rất sung sướng rằng bên cạnh chúng tôi đã có một nhà quản trị rất tích cực và có hiệu quả, một người đồng chí – Hatia Dekanoidze. Tôi tôn trọng quyết định của bà Dekanoidze bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình và chúc bà thành đạt.

Rất đa tạ bà vì công tác và những thử thách bà đã trải qua cùng chúng tôi”, – ông Avakov viết.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề