Hãng xã hội học Sotsis tiến hành điều tra cảm tính của cử tri đối với các ứng viên tổng thống và công bố kết quả điều tra ngày 13 tháng 3.  Tuy nhiên kết quả của hãng này khác đáng kể với các hàng khác: Zelenskiy vượt lên phía trước, Poroshenko vươn lên trên Tymosyhenko đáng kể.

Trung tâm nghiên cửu xã hội và tiếp thị Sotsis (>>Социс) cho thấy nếu bầu cvwsr được tiến hành vào 10 ngày đầu tháng 3 thì danh hài Zelenskiy và tổng thống đương nhiệm Poroshenko sẽ lọt vào vòng 2.

Dữ liệu của hãng nghiên cứu này khác các kết quả của các hàng khác ở chỗ, sự khác nhau giữa Tymoshenko và Poroshenko là xa hơn, đồng thời sự khác nhau của chỉ số Zelenskiy với ứng viên theo sát là xa dần…

1127 người trong số 2000 người trả lời là họ sẽ đi bỏ phiếu và đã xác định bỏ phiếu cho ứng viên nào.

Trong số người đó có 27,7% sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Zelenskiy, còn 19,6% sẽ bỏ phiếu cho  ông Poroshenko, có 14,8% số người đã xác định thái độ sẽ bỏ phiếu cho bà Tymoshenko.

Các ứng viên khác đều có chỉ số dưới 10%.

Kết quả trả lời câu hỏi “ai sẽ trở thành tổng thống mới?” theo cuộc khảo sát này:

Poroshenko – 24%;

Zelenskiy – 19%;

Tymoshenko – 13%.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 3.

Cuộc khảo sát của Nhóm Rating tiến hành vào ngày 1 đến 7 tháng 3:

Zelenskiy – 24,7%;

Tymoshenko – 18,3%;

Poroshenko – 16,8%.

 

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề