Có 71,4% cử tri trong số đã xác định thái độ đi bầu ủng hộ ứng viên Volodimir Zelenskiy, ủng hộ Poroshenko chỉ có 28,6%.

Đó là kết quả điều tra xã hội học của Nhóm Rating thực hiện ngày 4-10 tháng 4

Zelenskiy vượt xa đối thủ của mình, ở mọi lứa tuổi. Đồng thời ông cũng là thủ lĩnh ở cử tri miền đông, miền nam và miền trung Ukraina. Trong khi đó ở miền tây chỉ số ủng hộ của cử tri cho hai người hầu như cân bằng nhau.

Trên 40% cử tri của Zelenskiy thừa nhận với các nhà xã hội học rằng  họ bỏ phiếu không phải do ủng hộ mà là do phản đối ứng cử viên kia, nghĩa làn không phải ủng hộ Zelenskiy mà là để phản đối Poroshenko.

Lưu ý rằng, theo thông báo của phía Poroshenko, Đội Zelenskiy đã từ chối debat trên SBĐ giữa Zelenskiy và Poroshenko vào ngày 14 tháng 4.

»Cùng chủ đề