Chi tiết hơn về vòng hai bầu cử tổng thống Ukraina. Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử ngày 31 tháng 3 các ứng viên Zelenskiy và Poroshenko vào vòng hai để cạnh tranh chiếc ghế tổng thống Ukraina.

UBBC trung ương Ukraina chính thức khẳng định vòng hai bầu cử tổng thống Ukraina sẽ xảy ra. Vòng 2 của cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Ukraina sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Trong vòng 1 đã có 63,52% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Trong danh sách cử tri có 29 triệu công dân Ukraina. Trong số đó có 18 triệu cử tri đã nhận lá phiếu bầu.

Mức độ tích cực của cử tri đi bỏ phiếu là 63,2%. Để so sánh, bầu cử năm 2014 mức độ tích cực là 60%. Các điểm bỏ phiếu nước ngoài các cử tri phải sếp hàng để vào bỏ phiếu cho kịp.

Kết quả bỏ phiếu có hai ứng viên sẽ tiếp tục tranh cử trong vòng 2 – Volodimir Zelenskiy với 30,26% số phiếu cử tri ủng hộ và Petro Poroshenko với 15,92%.

Vòng 2 bầu cử sẽ xaye ra vào Ngày chủ nhật, 21 tháng 4. Tới ngày 1 tháng 5 UBBC sẽ nếu tên tổng thống mới.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề