Đảng “Phụng sự nhân dân” của tổng thống thu được 43,03% số phiếu bầu. Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina đã kiểm được 88% số Biên bản bầu cử từ các nơi gửi về. Theo dữ liệu của UBBC trung ương thì đảng “Phụng sự nhân dân” dẫn đầu với 43,03% số phiếu cử tri đi bầu cử.

Ngoài ra còn có bốn đảng khác cũng vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội:

Đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống -12,92%,

Đảng Đoàn kết Châu Âu – 8,22%,

Đảng Batkivschina – 8,18; và

Đảng Holos (Tiếng nói) – 5,97%. Xem biểu đồ dưới đây >>

Nguồn:
Liga.net

»Cùng chủ đề