Ngày 3 tháng 2 UBBC trung ương Ukraina kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2019.

Trong ngày có thêm 7 ứng cử viên noppj hò sơ. Trong số đó có đương kim tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, ngoài ra còn có nhà báo Dmitry Hnap và Nadezhda Savchenko.

Tiệp đăng ký 2,5 triệu của nhà báo do bạn đọc góp, còn bà Savchenko tuy nộp hồ sơ nhưng không nộp tiền theo luật định là 2,5 triệu Hrivnia.

UBBC trung ương có thời gian tới ngày 9 tháng 2 để kiểm tra hồ sơ và các báo cáo thu nhập, tài sản của các ứng cử viên.

Hiện tại chỉ mới có tổng số 28 ứng viên đã được đăng ký.

Poroshenko cùng với vợ đã tới UBBC để nộp hồ sơ và cũng là người cuối cùng, còn mấy giờ cho tới khi hết giờ chính thức. Tổng thống vui vẻ đùa rằng lần đầu tiên trong 5 năm ông đưa Hộ chiếu ra cho cơ quan nhà nước kiểm tra.

Lưu ý rằng, ngày 31 tháng 3 bỏ phiếu vòng 1, nếu không có ứng viên nào đủ quá bán số phiếu hợp lệ thì ngày 21 tháng 4 sẽ bỏ phiếu vòng 2. Ngày 1 tháng 5 tuyên bố kết quả bỏ phiếu vòng 2 và ngày 3 tháng 6 lễ đăng quang tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới.

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề