Bầu cử tổng thống Ukraina sẽ được tiến hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Chúng tôi giới thiệu ban đọc báo Người Việt Ukraina xem xét danh sách ứng viên trước khi quyết định bỏ phiếu để lá phiếu của mình được cân nhắc thận trọng hơn, tránh được lẫm lẫn.

Tên các ứng viên vẫn để nguyên bằng tiếng nga như trên báo “Fakty ICTV”.

Như đã biết UBBC trung ương đã gi nhận 44 ứng viên, tuy nhiên sau đó chỉ còn 38 ứng viên vì có 6 ứng viên đã rút lui nhường chỗ cho các ứng viên khác:

Ứng viên Andrey Sadoviy, Dmitry Dobrodomovskiy và Anatoly Gnap đã nhường không gian cử tri của mình cho ứng viên Anatoly Gritsenko, ứng viên Evgeny Murayev nhường cho Alexander Vilkul, ông Sergey Taruta nhường cho bà Yulia Tymoshenko, còn ông Sergey Krivonos nhường cho Petro Poroshenko.

Danh sách:

 1. Виталий Скоцик (Самовыдвиженец)
 2. Александр Ващенко (Самовыдвиженец)
 3. Игорь Шевченко (Самовыдвиженец)
 4. Сергей Каплин (Социал-демократическая партия)
 5. Валентин Наливайченко (Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость)
 6. Александр Вилкул (Оппозиционный блок – Партия мира и развития)
 7. Юлия Тимошенко(Партия Батькивщина)
 8. Александр Данилюк (Самовыдвиженец)
 9. Илья Кива (Социалистическая партия Украины)
 10. Анатолий Гриценко(Гражданская позиция)
 11. Юлия Литвиненко (Самовыдвиженец)
 12. Юрий Тимошенко (Самовыдвиженец)
 13. Василий Журавлев (Партия Стабильность)
 14. Виктор Кривенко (Народный рух Украины)
 15. Андрей Новак (Партия Патриот)
 16. Петр Порошенко(Самовыдвиженец)
 17. Сергей Носенко (Самовыдвиженец)
 18. Инна Богословская (Самовыдвиженец)
 19. Руслан Кошулинский (Всеукраинское объединение Свобода)
 20. Александр Мороз (Социалистическая партия)
 21. Аркадий Корнацкий (Самовыдвиженец)
 22. Роман Насиров (Самовыдвиженец)
 23. Юрий Бойко(Самовыдвиженец)
 24. Олег Ляшко(Радикальная партия)
 25. Александр Шевченко (Партия УКРОП)
 26. Владимир Зеленский(Слуга народа)
 27. Николай Габер (Самовыдвиженец)
 28. Виктор Бондарь (Партия Видродження)
 29. Юрий Кармазин (Самовыдвиженец)
 30. Руслан Рыгованов (Самовыдвиженец)
 31. Роман Бессмертный (Самовыдвиженец)
 32. Виталий Куприй (Самовыдвиженец)
 33. Геннадий Балашов (Партия 5.10)
 34. Ольга Богомолец (Самовыдвиженец)
 35. Игорь Смешко (Самовыдвиженец)
 36. Владимир Петров (Самовыдвиженец)
 37. Юрий Деревянко (Партия Воля)
 38. Александр Соловьев (Партия Умная сила)

>>Tên có màu là những người trong Top dẫn đầu mức cảm tình của cử tri theo điều tra xã hội học.

Bầu cử tổng thống Ukraina năm 2019 có số lượng quan sát viên kỷ lục, theo lời Poroshenko con số quan sát viên từ nước ngoài lên hàng ngàn người. Trong khi đó Ukraina không cho phép Nga gửi quán sát viên tới vì đã thừa nhận Nga là quốc gia thù địch.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề