Nếu giả thiết bầu cử diễn ra vào chủ nhật tới thì người dẫn đầu tín nhiệm vẫn là Yulia Tymoshenko, tiếp theo là danh hài Vladimir Zelenskiy…

Những ứng viên tiếp theo cách xa người dẫn đầu cuộc đua.

Nếu bầu cử quốc hội diễn ra vào chủ nhật đó thì đảng của “Lady Yu”. Vẫn dẫn đầu số phiếu bầu, cùng với 6 chính đảng khác sẽ lọt vào quốc hội.

Kết quả khảo sát XHH ở những người đã xác định đi bỏ phiếu cho các ứng viên tranh cử tổng thống như sau:

Tymoshenko (đảng Batskivschina)  – 22,4%;

Zelenskiy (Người hầu của dân) – 11,8%;

Gritsenko (Thái độ công dân) – 10,8%;

Poroshenko (BPP) – 10,5%;

Liasko (Cấp tiến) – 7,5%;

Murayev (Của chúng ta) – 6,2%;
Novinskiy (Oppoblock) – 4,8%.

Boyko (Cương lĩnh đối lập) – 4,5%;

Sadoviy (Tự cứu mình) – 3,6%;

Shevchenko (Ukrop) – 3,3%.

Các ứng viên khác có dưới 1% số phiếu bầu chọn.

  • Nếu bầu cử vào quốc hội thì sự phân bố phiếu bầu như sau (tỉ lệ so với số những người đã xác định thái độ):

Đảng Batkivschina (Tymoshenko) – 22,1%;

“Người hầu nhân dân” (Zelenskiy) – 11,7%;

Thái độ công dân (Gritsenko) – 10,0%;

BPP (Klichko, Poroshenko) – 8,3%;

Đối lập Oppoblock (Novinskiy, Vilkul) – 7,7%;

Cấp tiến (Liasko) – 7,1%;

Của chúng ta (Murayev) – 5,8%;

Tự cứu mình (Sadoviy) – 4,5%;

Cương lĩnh đối lập (Boyko, Rabinovich) – 3,7%;

Ulrop (Shevchenko) – 3,2%;

Svoboda (Tiagnibok) – 3,0%;

Các đảng khác có tỉ lệ ủng hộ dưới 1%. Lưu ý rằng ngưỡng tỉ lệ ủng hộ để trùng vào quốc gội hiện nay là 5%. Nếu một đảng có dưới 5% tỉ lệ cử tri ủng hộ sẽ không có đại diện trong quốc hội, hơn thế, sẽ không được chi tiền ngân sách cho hoạt động của đảng.

Nguồn: Fakty//Politeka

»Cùng chủ đề