Chỉ số tín nhiệm của Tymoshenko gia tăng, của tổng thống vấn dẫm chân tại chỗ.

Nếu bầu cử tổng thống Ukraina xảy ra vào tuần tới thì bạn sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nào?

Cuộc khảo sát cảm tình của cử tri do Trung tâm Razimcov và viện quốc tế về xã hội jocj Kyiv “KMIS” tiến hành cho kết quả như sau.

Ứng viên Yulia Tymoshenko, thủ lĩnh đảng Batkivschina có chỉ số tín nhiệm hầu như gấp hai lần so với chỉ số tín nhiệm tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Có 20,7% cử tri trong số những người đã xác định quan điểm và sẽ tham gia bỏ phiếu sẵn sàng bỏ phiếu cho bà Tymoshenko.

Diễn viên hài Vladimir Zelenskiy, cũng là ứng viên tranh cử có được 11,4%, còn tổng thống đương nhiệm Poroshenko có 10,3% số người đã xác định quan điểm ủng hộ.

Tiếp theo là Anatoly Gritsenko – 9,9%, Yuri Boyko – 8,7%, Oleg Liasko – 7,6%, ca sỹ Sviatoslav Vakarrchuk (chưa xác định có ra tranh cử hay không) – 5,5%, Evgeny Murayev – 5,1%. Các ứng viên khác có chỉ số tổng cộng dưới 5%.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề