Tòa hành chính kháng nghị số 6 tp Kyiv đã ra quyết địnhh buộc UBBC trung ương Ukraina đăng ký ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội 2019 cho đảng của ông Mikhail Saakasvili “Phong trào lực lượng mới”.

Thủ lĩnh đảng viết thông báo trên trang Fb. >>фейсбуке.

“Chúng
ta đã thắng, chúng ta sẽ tham gia bầu cử. Tòa đã ủng hộ chúng ta”, – ông
Saakasvili viết.

Ngày
23 tháng 6 UBBC trung ương đã từ chối đăng ký cho đảng “Lực lượng mới” của ông
Saakasvili vì các băn bản đăng ký được lập trước khi có quyết định về bầu cử
trước thời hạn.

  • UBBC trung ương Ukraina

đã
đăng ký Dánh sách các ứng viên của 21 chính đảng đăng ký tham gia bầu cử vào quốc
hội. Chủ tịch UBBC Sliparchuk thông báo trước báo giới.

Đã
đăng ký và nhận danh sách các ứng viên của 21 chính đảng và 3171 ứng viên ĐBND
vào quốc hội khóa 9 trong cuộc bầu cử trước thời hạn dự định vào ngày 21 tháng
7 năm 2019.

Theo
lời bà Sliparchuk có 2674 ứng vửu viên được đưa vào các Danh sách.

Trong
số các ứng viên theo khu vực bỏ phiếu bầu một dại biểu có 1436 ứng viên do các
đảng đề xướng, còn 1735 ứng viên là tự ứng cử (không xưng thuộc đảng nào).

Như
vậy, có tất cả 5845 ứng cử viên đại biểu
nhân dân
ứng cử vào quốc hội (cả theo danh sách đảng, cả theo khu vực bầu cử
một đại biểu).

Trong số đó có 77,5% là đàn ông, 22,5% là phụ nữ.

Người trẻ nhất là 21 tuổi, người già nhất 82 tuổi, độ tuổi trung bình 42 tuổi.


91,4% số ứng viên có trình độ đại học, có 2% ứng viên trình độ trung học chuyên
nghiệp, 3% trình độ trung học phổ thông, 3,4% có trình độ chuyên nghiệp kỹ thuật
nghề nghiệp.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề