Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina (UBBC) ngày 2 tháng 2 đã thống nhất từ chối ông Petro Poroshenko, thủ lĩnh đảng cộng sản Ukraina đăng ký ứng cử tổng thống Ukraina trong cuộc bầu cử 2019.

Cơ quan báo chí của UBBC thông báo.

Trong thông báo nói rằng, UBBC lấy cơ sở từ chối là luật lên án các chế độ cộng sản và quốc xã. Điều lệ và biểu trưng của đảng cộng sản Ukraina không đáp ứng đòi hỏi của luật này.

Ngoài ra, ông Simonenko không chứng minh được nơi ở của mình tại Ukraiba trong vòng 10 năm lại đây.

UBBC hôm thứ 7 cũng đã từ chối đăng ký cho đại diện của đảng “Sức mạnh thông minh” là ông Alexander Solovyov do bản khai trích ngang không tương xứng và có dấu hiệu li khai trong chương trình tranh cử của ông Solovyov, đồng thời UBBC cũng từ chối đăng ký cho mấy ứng viên khác: Alexander Zhamoidu, Yaroshhhlav Kachanovska và Dmitry Kasianenko.

Lưu ý rằng, thủ lĩnh ĐCS Simonenko bốn lần ứng cử tổng thống Ukraina. Lần ứng cử mà ông có được nhiều phiếu bầu nhất là lần vào năm 1999, tuy nhiên vào vòng 2 ông đã thua ứng viên Leonid Kuchma với số phiếu 34%.

5 năm sau ông tiếp tục ứng cử nhưng số phiếu ủng hộ ông chỉ có 4,9%, vào năm 2010 – 3,54%, năm 2014 – 1,51%.

Lưu ý rằng bộ tư pháp đã lần thứ 4 khiếu nại đòi cấm hoạt động của đảng cộng sản. Vào tháng 12 năm 2015 toàn án hành chính khu vực Kyiv ủng hộ bộ tư pháp, tuy nhiên tòa kháng cáo Kyiv vào tháng 9 năm 2017 đã đình chỉ vụ khiếu kiện này.

Ông Simonenko quyết định rằng cần chờ đợi các kết luận của Tò pháp hiến về luật phi cộng sản hóa.

Vào tháng 11 năm 2018 Tòa án tối cao đã ủng hộ quan điểm này.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề